Sygnatura akt VIII GRp 4/18

 

Postanowienie

Wrocław, dnia 27 września 2018

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu

Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Sędzia - komisarz SSR Jarosław Mądry

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. we Wrocławiu, na posiedzeniu niejawnym

w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. we Wrocławiu na wniosek wierzycieli - obligatariuszy

postanawia:

na podstawie art. 363 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego dopuścić do samodzielnego udziału postępowaniu następujących obligatariuszy:

  • Artura Zakrzewskiego
  • Michała Sowińskiego
  • Małgorzatę Leśniewską
  • Dariusza Leśniewskiego