Informacja Sędziego-komisarza w sprawie wniosków
o przesunięcie / odroczenie zgromadzenia wierzycieli GETBACK S.A.

W związku z zapytaniami dotyczącymi przesunięcia / odroczenia terminu zgromadzenia wierzycieli informuję, że wszelkie ewentualne wnioski o przesunięcie / odroczenie terminu zgromadzenia zostaną rozpoznane na terminie zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 9 października 2018 r., godz. 9.00 sala nr 324 im. Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 (III piętro).