Wrocław, dnia 28 listopada 2018 r.

 

 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu

VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Poznańska 16
53-630 Wrocław

 

Sygnatura akt VIII GRp 4/18

 

OBWIESZCZENIE

Postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 26 listopada 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli upadłego w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., godz. 8.30, w sali im. Filipowicza Sądu Okręgowego we Wrocławiu.