Sygnatura akt VIII GRp 4/18

 

Postanowienie

Wrocław, dnia 15 stycznia 2019

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu

Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Sędzia - komisarz SSR Jarosław Mądry

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. we Wrocławiu, na posiedzeniu niejawnym

w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. we Wrocławiu na wniosek wierzycieli - obligatariuszy

postanawia:

na podstawie art. 363 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego dopuścić do samodzielnego udziału postępowaniu następujących obligatariuszy:

 

1. Janusz Piotr Słupek,
2. Janusz Adam Pietrzak,
3. mBank S.A.,
4. Millenium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy,
5. Millenium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz,
6. Millenium Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
1. Millenium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji
Korporacyjnych,
2. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny,
3. Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny,
4. Roman Stanisław Roszyk,
5. SARONIUS INVESTMENTS LIMITED,
6. Jacek Roszyk,
7. JRR INVESTMENTS Sp. z o. o. s.k.a„
8. LFil FIZ Aktywów Niepublicznych,
9. Zbigniew Garncarek,
10. Joanna Bucholc,
11. Adam Serdyński,
12. Marian Dubilewicz,
13. Paulina Szweda - Acevedo,
14. Paweł Górnofluk,
15. Mirosław Bryska
16. Andrzej Sadowski
17. Sadowski Sp. z o. o. w Gdyni
18. Waldemar Sielicki
19. Marek Forster
20. Wiesław Mysiorek
21. Tomasz Prystacki
22. Barbara Madeja- Strumińska
23. Wojciech Pilcicki.
24. Artura Zakrzewskiego
25. Michała Sowińskiego
26. Małgorzatę Leśniewską
27. Dariusza Leśniewskiego
28. Tomasza Dziedzica
29. Andrzeja Michaluka
30. Marek Libner,
31. Olaf Gembarzewski,
32. Andrzej Chmielowiec,
33. Agnieszka Katarzyna Piwowarska,
34. Wojciech Żyszczyński,
35. Małgorzata Mucha,
36. Łukasz Kaminiarz,

37. Irena Krynicka,

38. Wiesław Oleksiak,
39. Alfacommunica Sp. z o. o. w Warszawie.
40. Mikołaj a Kondej ę
41. Investment Opportunities Sp. z o.o. w likwidacji w Poznaniu
42. Janusza Neymana
43. Janusza Lukasa
44. Marka Wichłacza
45. Mirosława Adamczyka
46. Robe1ia Szulakiewicza
47. Barbarę Machowską Łusiak
48. Piotra Łusiaka
49. Waldemara Cenina
50. Janusza Palinkę
51. Jana Bródkę
52. Krzysztofa Zaniewskiego
53. Magdalenę Zaniewską
54. Wacława Zacharę
55. Anetę Kacprzyk
56. Zbigniewa Sobotę
57. Grzegorza Biedrzyckiego
58. Przemysława Czichona
59. Łukasza Kaminiarza
60. ATP Investments Sp. z o.o. w Warszawie
61. Jarosława Gadomskiego
62. Piotra Jaszewskiego
63. Jacka Sobotę
64. Przemysława Hałasa
65. Justynę Elżbietę Misztal
66. Zbigniewa Walkiewicza
67. Grzegorza Popowskiego
68. Artura Olejnika
69. Halinę Bednarz
70. Filipa Kubisa
71. Michała Bernharda
72. Kamila Klama
73. Andrzeja Jaworskiego
74. Jerzego Nykiela
75. Ryszarda Bojarskiego
76. Marka Federaka
77. Arletę Urbaniak- Konieczną
78. Inaki Astiz Venturę
79. Krzysztofa Plisko
80. Katarzynę Krzyżanowską
81. Kazimierza Plisko
82. Stefana Kasimira
83. Mirosława Adamczyka
84. Grzegorza Pietrzok
85. Jarosława Puścion
86. Violettę Teresę Puścion
87. Piotra Huttera
88. Katarzynę Wrona Grzegorek
89. Włodzimierza Gizińskiego,
90. Dariusza Gizińskiegom
91. Mariana Fedko
92. Pawła Poradę

 1. Elżbietę Sadowską
 2. Krzysztofa Staweckiego
 3. Pawła Zylma
 4. Ryszarda Grzelaka
 5. Krzysztofa Krzyżanowskiego
 6. Macieja Kowalewicza
 7. Marka Dobosza
 8. Tomasza Ciborowskiego
 9. Bogusława Klimczaka
 10. Renatę Okrasę
 11. Piotra Moczyńskiego
 12. Annę Moczyńską
 13. Andrzej a Moczyńskiego
 14. Aleksandra Buszkę
 15. Zygmunta Langera
 16. Marka Gapińskiego
 17. Bogusza Dacę
 18. Wojciecha Wilczyńskiego
 19. Krystynę Dacę
 20. Roberta Kubiaka
 21. Roberta F rączka
 22. Rafała Batora
 23. Tomasza Swiętka
 24. Karola Cecot i Ewelinę Cecot
 25. Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie
 26. Elżbietę Szczotkę
 27. „Altern” Szkudlarek spółka jawna w Poznaniu
 28. Andrzeja Franciszka Kaczmarka
 29. Krzysztofa Andrulewicza
 30. Zbigniewa Cecota
 31. Tomasza Prystackiego
 32. Firmę Flandlowo - Konsultingowa WIPOL SP. z o.o. w Gdyni
 33. Ewę Wojciechowską

Green Trade Capital Sp. z o.o. Spółka komandytowa - obecnie Basset HARBOUR Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Warszawie

 1. Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”: w Stanicy
 2. Green Trade Capital Sp. z o.o w likwidacji w Warszawie
 3. Tomasza Cudzika
 4. Piotra Jaszewskiego
 5. Krzysztofa Florczaka
 6. S eweryna Kubickiego
 7. Marka Olszowego
 8. Edwarda Jelińskiego
 9. Pawła Gorczycę
 10. Przemysława Kowalskiego
 11. T omasza J agielskiego
 12. Andrzej a Bukowskiego
 13. Sławomira Bylickiego
 14. AG Sp. z o.o. w Koczargach Starych
 15. Adriana Urbańskiego
 16. Waldemara Platy.