Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,

Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019 r w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK SA we Wrocławiu

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zawiadamia, że na dzień 27 marca 2019 r., godz. 10:30, w sali nr 324, im. Filipowicza w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, przy ul. Sądowej 1 wyznaczono rozprawę celem rozpoznania układu zawartego w dniu 22 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2 - 4 (nr KRS: 0000413997).”