Sygnatura akt VIII GRp 4/18

Postanowienie

Wrocław, dnia 30 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu

Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sędzia - komisarz SSR Jarosław Mądry

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019r. we Wrocławiu, na posiedzeniu niejawnym w przyspieszonym postępowaniu układowym GetBack S.A. we Wrocławiu na wniosek

postanawia:

  1. odwołać z funkcji członka Rady Wierzycieli BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie (poprzednio Raiffeisen Bank) wobec złożonej rezygnacji;
  2. powołać na członka Rady Wierzycieli dotychczasowego zastępcę członka Rady Wierzycieli Joannę Bucholc
  3. powołać na drugiego zastępcę członka Rady Wierzycieli w miejsce Joanny Bucholc wierzyciela - obligatariusza Olafa Gembarzewskiego;
  4. zakreślić wierzycielom wymienionym w punkcie II i III termin 7 dni celem ewentualnego oświadczenia w przedmiocie odmowy przyjęcia obowiązków zastępcy lub członka Rady Wierzycieli zastrzegając, że brak oświadczenia zostanie uznany za wyrażenie zgody na przyjęcie obowiązków zastępcy lub członka Rady Wierzycieli (art. 124 Prawa restrukturyzacyjnego);
  5. na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego wyrazić zgodę na działanie zastępcy członka Rady poprzez pełnomocnika/ów, którzy na posiedzenie Rady stawią się z pełnomocnictwem.