Prokurator wnosi cywilne powództwo w sprawie obligacji GetBack S.A.

Cywilny zespół prokuratorów, powołany w związku z aferą GetBack, skierował pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z emisją obligacji windykatora.

Według doniesień medialnych pozew skierowany jest przeciwko Idea Bank S.A. i Polskiemu Domu Maklerskiemu, a wiec podmiotom pośredniczącym w zbywaniu obligacji GetBack S.A. Śledczy wnieśli o zasądzenie na rzecz obligatariuszki kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami.

Na uwagę zasługuje, że choć prokuratura posiada prawo do inicjowania procesu cywilnego, jest przede wszystkim powołana do wykrywanie i ściganie przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia, w konsekwencji czego z prawa tego niezwykle rzadko korzystna. Wniesienie pozwu cywilnego to niezmiernie rzadka praktyka, a jej wdrożenie w sprawach obligacji GetBack S.A. wydaje się podyktowane dbałością o szybkość postępowania, którą trudno zapewnić w trybie postępowania karnego.

Według doniesień medialnych, w przedmiotowej sprawie, doradca nie przedstawił klientce żadnych dokumentów pozwalających na samodzielną ocenę bezpieczeństwa transakcji, w w tym warunków emisji, ani prospektów emisyjnych. W świetle wspomnianych doniesień doradca nalegał też na szybkie podjęcie decyzji, jak również przekonywał, że oferta zarezerwowana jest jedynie dla najlepszych i indywidualnie wybranych klientów banku.

Na uwagę zasługuje, że przedstawiony stan faktyczny zbieżny jest ze stanem wyłaniającym się z zeznań naszych Mocodawców, których sprawy z naszego powództwa cywilnego zawisły już przed sądem w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Wybrana przez prokuratora droga postępowania cywilnego, jest według doniesień medialnych, oparta na podobnych zarzutach, konkretyzujących się w min. w stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych i naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Piotr Pieczara

Pełnomocnik Kancelarii Themi