Decyzja Prezesa UOKiK stwierdzająca stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez Idea Bank S.A. podczas oferowania obligacji GetBack!!!

Dnia 1 sierpnia 2019 r. zapadła długo oczekiwana decyzja Prezesa UOKiK, w sprawie uznania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. przez Idea Bank S.A. (Znak: RBG.610.03.18.AS).

Swoją przełomową decyzją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że Idea Bank, oferując obligacje GetBack S.A., stosował nieuczciwe praktyki rynkowe. W szczególności Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działania Idea Bank S.A. polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez GetBack S.A. poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji:

a) co do gwarancji zysku z obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A. poprzez informowanie konsumentów o stałym, gwarantowanym oprocentowaniu ww. obligacji w skali roku,

b) co do gwarancji bezpieczeństwa obligacji korporacyjnych emitowanych przez GetBack S.A., poprzez przekazywanie konsumentom informacji sugerujących, że ww. obligacje są bezpieczne tak jak lokata bankowa albo obligacje skarbowe bądź, że emisje nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kolejni podejrzani w aferze GetBack S.A. Tym razem prokuratura bada manipulację kursem EGB Investments.

Oprócz logicznych wątków związanych przywłaszczeniem mienia, działania na szkodę spółki, manipulacji sprawozdaniami finansowymi czy wyłudzeniem, pojawił się kolejny wątek śledztwa. Właśnie prokuratura postawiła kolejnym osobom zarzuty, tym razem manipulowania kursem akcji spółki EGB Investments. Za tą spółkę GetBack zapłacił przeszło 200 mln zł i wydaje się teraz, że byłą to kwota przesadnie wysoka.

GetBack wykupił obligacje serii G i H przed terminem, płacąc 100% kapitału

GetBack S.A. w restrukturyzacji wykupił przed terminem wszystkie z 14.800 sztuk wyemitowanych obligacji serii G o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, a łącznej wartości nominalnej 14,8 mln zł i wszystkie 5.284 obligacje serii H, o łącznej wartości nominalnej 5,28 mln zł. 

Wstępnie liczona jednostkowa strata netto GetBack S.A. w 2018 r. wyniosła 1,56 mld zł!

GetBack S.A. odnotował 1.561,26 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. W poprzednim roku było to tylko nie co mniej, bo 1.308,2 mln zł, wynika z opublikowanego przez windyaktora, wstępnego, jednostkowego sprawozdania finansowego.

Prokurator wnosi cywilne powództwo w sprawie obligacji GetBack S.A.

Cywilny zespół prokuratorów, powołany w związku z aferą GetBack, skierował pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z emisją obligacji windykatora.

Według doniesień medialnych pozew skierowany jest przeciwko Idea Bank S.A. i Polskiemu Domu Maklerskiemu, a wiec podmiotom pośredniczącym w zbywaniu obligacji GetBack S.A. Śledczy wnieśli o zasądzenie na rzecz obligatariuszki kwoty 380 tys. zł wraz z odsetkami.